Recursos

- Publicacions en valencià

- Oracions del cristià en valencià

- Oracional Valencià

 

Material

- Leccionari_Dominical_Cicle_A (702,8 kb)

- Leccionari_Dominical_Cicle_B (667,5 kb)

- Leccionari_Dominical_Cicle_C (925,9 kb)

- El ritu de la corona d'Advent Cicle A (any imparell) (29 kb)

- Celebració de L'Eucaristia - documento: Respostes de la missa.doc (33 kb)

- Lectures de les celebracions de la Setmana Santa i Triduum Pasqual (188 kb)